Crowdfunding

(NLD) Vele jaren van voorbereiding, hard werken en veel denkwerk liggen achter ons. Maar onze zoektocht naar een gezonde toekomst voor onze kinderen is nog niet voorbij. Met de huidige technische kennis kunnen wij een auto ontwikkelen die de lucht schoner maakt in plaats van vervuilt. De vuile lucht is de oorzaak van honderdduizenden, voortijdige sterfgevallen per jaar en een dalende levensverwachting. Onze auto, op pure zonne-energie, geeft kinderen weer een gezonde toekomst!

 

Op dit moment bouwen we een prototype met een team van professionals en studenten, maar om deze auto daadwerkelijk op de weg te krijgen hebben we meer financiële steun en kennis nodig. We zoeken hiervoor hulp bij bedrijven en instellingen; dus bij u! Help ons onze wereld weer groen en nog groener te krijgen!

(ENG) Many years, hard work and a lot of thinking power are behind us. But the search for a healthy future for our children is not over. With current knowledge we can create a car that cleans the air instead of polluting it. The air pollution causes many casualties a year and lowers the life expectancy. Our car, driving on pure solar energy, will give the children a bright future.

 

At the moment we are building the prototype with a team of professionals and students. But to get this innovation to the market we need financial support and knowledge partners. So we are looking for companies and institutions, we are looking for you! Help us to make our world green again.

Om het wereldwijde milieuprobleem op te lossen, zullen we moeten samenwerken. We moeten onze ideeën van ‘meer meer’ en ‘hebben hebben’ loslaten en ons eerst focussen op het probleem. Wij kunnen ons voorstellen dat ook u graag wilt meedenken en investeren in deze oplossing die zowel uw gezondheid, het milieu, onze veiligheid en een gezonde toekomst voor onze kinderen waarborgt.

To solve the global environmental challenge we need to cooperate. We need to let go the idea of more and more and focus on the problem and solution. We can image you want to be part of this innovation that will benefit your health, the environment, the safety and future for our children.

Wilt u meer weten, ons project komen bewonderen of meteen instappen? Stuur een email naar thecarthatcleanstheair@gmail.com. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Do you want to know more, have a talk or a tour at our facility;  send an email to thecarthatcleanstheair@gmail.com and we will contact you.

Wilt u deze ontwikkeling meteen steunen stort dan uw bijdrage op rekening:

If you want to support this development immediately, deposit your contribution.

Our bank account is:

 

NL19ABNA0860346471

Contact